Servicii

cu ce ne ocupam

Societatea este specializata in elaborarea studiilor pentru protectia mediului, fiind atestata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (Certificat de atestare, Pozitia 452) pentru:

Raport de mediu (RM)

Raportul de mediu reprezinta o parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ca urmare a aplicarii acestora si se realizeaza în cadrul procedurii complete de evaluare de mediu, care are drept scop obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe.

Evaluarea de mediu se efectuează pentru planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, procedura de realizare a evaluării de mediu fiind aplicată în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor și programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Se supun evaluarii de mediu toate planurile si programele care:

a) se pregătesc pentru urmatoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură, energie, industrie, inclusiv activitatea de extracție a resurselor minerale, transport, gestionarea deșeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicații, turism, dezvoltare regională, amenajarea teritoriului și urbanism sau utilizarea terenurilor, ori care

b) datorită posibilelor efecte afectează ariile de protecție specială avifaunistică sau ariile

speciale de conservare reglementate conform O.U.G. nr. 57/2007.

Pentru ce este necesar raportul de mediu?

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării. Aprobarea planurilor şi programelor, la orice nivel ierarhic, este condiţionată de existenţa avizului de mediu pentru respectivul PP.

 

Raport privind impactul asupra mediului (RIM)

Toate proiecte publice si private care pot avea efecte semnificative asupra mediului necesita a fi supuse evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectele care trebuie supuse evaluarii impactului asupra mediului se regasesc in anexa nr. 2 din HOTARÂRE nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Proiectele prevazute în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 445/2009 se supun încadrarii numai din punct de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvata

OBS: Este interzisă realizarea proiectului fără obţinerea acordului de mediu. Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de investiţie au fost demarate sau proiectele au fost realizate.

Acord de mediu este actul administrativ emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate în cazul realizarii unui proiect.

 

Bilanţ de mediu (BM)

Bilantul de mediu este lucrare care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale unei activitati, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv. In cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Elaborarea BM este necesara fie pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau reinnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligatiilor de mediu, pentru situatiile care implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea etc.

Bilanţ de mediu nivel I – studiu de mediu constând din culegere de date şi documentare (fără prelevare de probe şi fără analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potenţial sau efectiv de pe un amplasament.

Bilanţ de mediu nivel II – investigaţii asupra unui amplasament, efectuate în cadrul unui bilanţ de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluării prin prelevări de probe şi analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu

Autorizatia de mediu reprezinta actul tehnico – juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau la punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

 

Raport de amplasament (RA)

Raportul de amplasament se intocmeste si se depune la ACPM pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu.

Categoriile de activitati industriale pentru care este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu sunt:

 • Industrii energetice
 • Productia si prelucrarea metalelor
 • Industria mineralelor
 • Industria chimica
 • Gestiunea deseurilor
 • Alte activitati

Autorizatia integrata de mediu – act tehnico-juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi eliberata pentru una sau mai multe instalatii sau parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament si care sunt exploatate de acelasi titular.

 

Studiu de evaluare adecvată (EA)

Asigura consiliere in probleme legate de protectia mediului si elaboreaza documentatiile de mediu necesare pentru obtinerea actelor de reglementare de catre persoana fizica/juridica prin activitatea pe care o desfasoara.

S.C AMH Mediu Expert reprezinta beneficiarul in relatia cu reprezentantii autoritatilor de mediu prin intocmirea documentatiei necesare si depunerea dosarului complet la cererea clientului.

 

Autorizatia de mediu

Dosarul pentru autorizatia de mediu cuprinde:

 • Cerere pentru obtinerea autorizatiei de mediu;
 • Fisa de prezentare si declaratie;
 • Bilant de mediu de nivel I sau II

 

Acordul de mediu

Dosarul pentru acordul de mediu cuprinde:

 • Cerere pentru obtinerea acordului de mediu;
 • Notificare;
 • Memoriu de prezentare;
 • Raportul privind impactul asupra mediului.

 

Avizul de mediu

Dosarul pentru avizul de mediu cuprinde:

 • Notificare;
 • Prima versiune a planului sau programului;
 • Raport de mediu.

 

La solicitarea clientilor putem oferii in plus urmatoarele servicii:

 • depunerea dosarului la Agentia pentru Protectia Mediului;
 • plata taxelor si a tarifelor;
 • publicarea anunturilor publice;
 • reprezentarea in CAT (Comisia pentru Analiza Tehnica);
 • participarea la dezbateri publice.